פורסם בתאריך 07/02/2021

בקרת שכר

גיל הפרישה מהעבודה
קיימים שלושה מועדים שבהם עובדים יכולים או צריכים לפרוש מהעבודה עקב גילם.
גיל פרישה הוא הגיל שבו עובדים זכאי לפרוש מעבודתם ולקבל קצבת פרישה (פנסיה). גיל פרישה חובה הוא הגיל בו ניתן לחייב עובדים לפרוש מהעבודה. גיל פרישה מוקדמת הוא הגיל שבו עובדים יכולים, בתנאים מסויימים, לפרוש מעבודתם עוד לפני גיל הפרישה ולקבל קצבת פרישה.
גיל פרישה מהעבודה

עובדים המגיעים לגיל פרישה, זכאים לפרוש מעבודתם עקב גילם. כמו כן הם זכאים לקבל קצבת פרישה (פנסיה), בתנאי שהם זכאי לקצבה לפי חוק, הסכם קיבוצי, או הסכם העבודה.
גיל הפרישה לנשים

גיל הפרישה לנשים הוא 62.
גיל הפרישה לגברים

גיל הפרישה לגברים הוא 67.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.