פורסם בתאריך 11/11/2020

בקרת שכר

שווי קופות גמל, קרן השתלמות ואובדן כושר עבודה
הפרשה לקופות גמל

(סעיף 3(ה3)(1) לפקודת מס הכנסה)

שווי קופת גמל לקצבה / תגמולים

משכורת קובעת – המשכורת הקובעת לעניין חישוב שווי קופת הגמל מוגדרת בסעיף ההגדרות לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.