פורסם בתאריך 25/08/2021

בקרת שכר

עבודה בשעות הלילה
במקום עבודה שעובדים בו במשמרות, אין להעסיק עובדים בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שבועיים. זאת בהתאם לתיקון מספר 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה מיום 13.3.2018.
עבודת נשים בשעות הלילה

ככלל, מעסיקים אינם רשאים לסרב להעסיק אשה בשל כך בלבד, שהודיעה עם קבלתה לעבודה, שאינה מסכימה לעבוד בשעות הלילה מטעמים משפחתיים.

כלל זה אינו חל על מקומות עבודה ושירותים הכרוכים בעבודת לילה, כגון: שירותי המכס, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, מקום שמטפלים בו בחולים או בנכים, בתי מלון, או לגבי מי שמשמש בתפקיד הנהלה.
עובדות המועסקות בעבודת לילה זכאיות לתנאים הבאים:

מנוחה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה אחד למשנהו, אלא אם כן העובדת הסכימה בכתב להפסקה קצרה יותר, ובתנאי שההפסקה אינה קצרה מ-8 שעות.
משקה חם ומקום מתאים למנוחה בעת הפסקה.
אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו, ככל שאין אפשרות להסתייע בשירותי תחבורה אחרים.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.