פורסם בתאריך 19/05/2021

בקרת שכר

ביטוח לאומי – מבוא
כל תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה חייב להיות מבוטח ולשלם דמי ביטוח (ביטוח לאומי + דמי בריאות) וכן מחויב להיות חבר באחת מקופות החולים.

הגדרות

שכר ממוצע במשק – נתון הנקבע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; החל מחודש ינואר 2020 השכר הממוצע במשק הוא 10,551 ₪.

שיעור מופחת של דמי ביטוח לאומי – תשלום המחושב על השכר שעד גובה של 60% מהשכר הממוצע במשק, דהיינו – עד שכר של 6,331 ₪ לחודש.

שיעור מלא של דמי ביטוח לאומי – חלק השכר העולה על השיעור המופחת של 6,331 ₪ בחודש (60% מהשכר הממוצע במשק, כמפורט לעיל) ועד להכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח.

הכנסה מירבית – לגבי תשלום דמי הביטוח קיימת תקרת הכנסה. אם הכנסות המבוטח עולות על התקרה, הוא ישלם דמי ביטוח עד לסכום התקרה. השכר המקסימלי שיבוטח הינו 44,020 ₪ לחודש. בגין כל הכנסה מעבר לכך, לא יבוצע חישוב של דמי ביטוח חייבים.

גיל פרישה – הגיל שבו זכאי מבוטח לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) בהתאם למבחן הכנסות: 67 לגבר ו-62 לאישה (בהתאם לטבלאות שבחוק גיל פרישה).
בקשה להצעת מחיר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.